ბიზნეს ინგლისური

ბიზნეს ინგლისურიBBC ცენტრში მსმენელს საშუალება აქვს შეიძინოს თანამედროვე მსოფლიო  სტანდარტებით გათვალისწინებული უნარები, რაც გულისხმობს საერთაშორისო ბიზნეს ურთიერთობებისათვის საჭირო ყველა ასპექტის ათვისებას, რომელიც თანამედროვე, უკვე დასაქმებულ თუ დასაქმების ძიებაში მყოფ ადამიანს ესაჭიროება. მსმენელს საშუალება აქვს შეისწავლოს: ინგლისურ ენაზე სხვადასხვა დოკუმენტების შედგენა, რეზიუმეებისა და CV-ების მომზადება, გასაუბრების ჩატარებისა თუ გასაუბრებაზე გასვლის შემთხვევაში სავალდებულო და სასარგებლო უნარები და ლექსიკა, ინგლისურ ენაზე კორესპონდენცია, საერთაშორისო ბიზნეს ტერმინოლოგია.
Exit mobile version