მთარგმნელობითი მომსახურება

ჩვენ გთავაზობთ ნებისმიერი სახის წერილობითი მასალისა და დოკუმენტების მაღალხარისხიან თარგმნას: იურიდიული დოკუმენტები, კორესპონდენცია, ხელშეკრულებები, ტექნიკური მასალა, მხატვრული და არაბელეტრისტიკული (დოკუმენტალური) ლიტერატურა.
Exit mobile version